Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Vi måler her


Sidst opdateret: 13.11.14

Strand og havbund på den jyske vestkyst

Kystdirektoratet's (KDI) vestkystmålinger består af målinger af strand og havbund. I princippet måles fra klittop til ca. 4-5 km. fra land. Det grundlæggende system er målinger (pejlinger) vinkelret på kysten i et fast liniesystem, som i dag dækker hele kysten fra Skagen til grænsen. Linierne ligger med en indbyrdes afstand på 600-1000 m.

De første pejlinger i dette system blev foretaget ved Thyborøn helt tilbage i 1874. Systemet er udbygget i flere omgange og er senest revideret i 1999.

I dag pejles den centrale del af vestkysten fra Lodbjerg til Nymindegab hvert år. De øvrige kyststrækninger pejles ca. hvert 4. år. I dag pejles der vinkelret på kysten til ca. 4 km. fra land. Her udenfor pejles der i linier parallelt med kysten.

Alle pejlinger er gemt i en central database med x,y,z-koordinater i UTM zone 32, EUREF

Vind og vandstande

KDI har gennem en årrække foretaget målinger af vandstande og meteorologiske data på en række lokaliteter langs den jydske vestkyst. Udover egne målinger får vi målinger fra Danmarks Meteorologiske institut og flere havne.

Herunder ses en oversigt over måleserier på de enkelte lokaliteter. 
Alle vandstandsdata er målt i cm. i forhold til DVR90

Vindmålinger

 
Identitet Lokalitet Ejer
4200 Thyborøn Kystdirektoratet
5100 Thorsminde Kystdirektoratet
5200 Hvide Sande Kystdirektoratet
6200 Blåvand DMI
7000 Rømø DMI
4300 Ferring Kystdirektoratet
0900 Frederikshavn Havnen
1100 Skagen Havnen
3110 Hanstholm Havnen
1410 Hirtshals Havnen
6700 Ribe Kystdirektoratet
6400 Esbjerg Havnen
6800 Rømø Havn, Havneby Havnen
30400 Rønne Havnen

 

Vandstandsmålinge

 

Identitet Lokalitet Type Ejer
0901 Frederikshavn Havn DMI
1100 Skagen Havn Havnen
1400 Hirtshals DMI
1411 Hirtshals Havn Havnen
3100 Hanstholm DMI
3111 Hanstholm Havn Havnen
4201 Thyborøn Havn Kystdirektoratet
4203 Thyborøn Havet (Høfde 58) Kystdirektoratet
4303 Ferring Havet (Høfde B) Kystdirektoratet
5101 Thorsminde Havn Kystdirektoratet
5103 Thorsminde Havet Flyder  Kystdirektoratet
5104    Thorsminde Havet Tryk Kystdirektoratet
5110    Thorsminde Fjord Kystdirektoratet
5112 Skovlund (Nissum Fjord) Kystdirektoratet
5113    Kloster Havn (Nissum Fjord) Kystdirektoratet
5201 Hvide Sande Havn Kystdirektoratet
5203    Hvide Sande Havet Kystdirektoratet
5210    Hvide Sande Fjord Kystdirektoratet
5212 Ringkøbing Havn (Hv. S. Fjord) Kystdirektoratet
5213 Bork Havn (Hv. S. Fjord) Kystdirektoratet
6401 Esbjerg Kystdirektoratet
6403 Esbjerg DMI
6404 Esbjerg Grådyb Havnen
6501 Højer Kystdirektoratet
6503 Højer DMI
6601 Ballum Kystdirektoratet
6701 Ribe Kystdirektoratet
6703 Ribe Havet (på forlandet) Kystdirektoratet
6801 Havneby Kystdirektoratet

 

6901        Brøns                                     Flyder Kystdirektoratet
6902 Brøns       Tryk Kystdirektoratet
6910 Brøns Åen Kommunen
7101 Manø Flyder Kystdirektoratet
7102 Manø Tryk Kystdirektoratet
10101 Haderslev Flyder Kystdirektoratet
10102 Haderslev Tryk Kystdirektoratet
10201 Sønderborg   Flyder Kystdirektoratet
10202 Sønderborg Tryk    Kystdirektoratet
20101 Bogense Flyder Kystdirektoratet
20102 Bogense Tryk Kystdirektoratet
20201 Assens Flyder Kystdirektoratet
20202 Assens Tryk Kystdirektoratet
20301 Fåborg Flyder Kystdirektoratet
20302 Fåborg Tryk Kystdirektoratet
30101 Karrebæksminde  Flyder Kystdirektoratet
30102 Karrebæksminde Tryk Kystdirektoratet
30201 Kalvehave Flyder   Kystdirektoratet
30202 Kalvehave Tryk Kystdirektoratet
30301 Hesnæs Flyder Kystdirektoratet
30302 Hesnæs Tryk Kystdirektoratet
30401 Rønne Flyder Kystdirektoratet
30402 Rønne Tryk Kystdirektoratet
30501 Bandholm Flyder Kystdirektoratet
30502 Bandholm Tryk Kystdirektoratet

 

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark