Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Tinglysning


Sidst opdateret: 29.9.11
Tinglysning af servitutter (deklarationer) skal foregå elektronisk på http://www.tinglysning.dk/. Der findes på hjemmesiden en vejledning om fremgangsmåden for de forskellige emner.  

Tinglysningen af vilkår for kystbeskyttelse skal indeholde oplysninger om, hvornår der er meddelt tilladelse, tilladelsens dokument nr., en beskrivelse af anlægget samt vilkår om ejerskab og forpligtigelse til vedligeholdelse af anlægget mv. 

Det er vigtigt, at Kystdirektoratet som påtaleberettiget får adgang til dokumentet efter tinglysning. Derfor skal Kystdirektoratets cvr. nr. 36 87 61 15 fremgå, ligesom den lokale kommunes cvr. nr. også påføres, samt kommunens påtegning om, hvorvidt lokalplan er påkrævet. Kystdirektoratets tilladelse bør ligeledes medsendes som dokumentation. Uden forudgående kendskab til den elektroniske tinglysning kan det være en fordel at få professionel hjælp af enten en landinspektør eller en advokat til at tinglyse dokumentet. Der skal i forbindelse med tinglysningen indbetales en tinglysningsafgift med (for tiden) kr. 1.400,00.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark