Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Rådgivning og vejledning


Sidst opdateret: 21.10.14

Kystbeskyttelsesstrategien betyder også rådgivning

Kystdirektoratet har gennem mange år haft en central rolle i forvaltningen af kystbeskyttelesloven. Erfaringerne herfra sammenholdt med udforskning og udvikling af større viden om håndtering af bla. klimaændringer og optimering af kystbeskyttelsesmetoder udgør et vigtigt fundament for den rådgivning, Kystdirektoratet stiller til rådighed.

For at hjælpe kystbeskyttelsesstrategien på vej har Kystdirektoratet prioriteret ressourcer for: 
  • aktivt at fortælle om strategiens budskaber 
  • løbende at identificere kyster, hvor der med fordel kunne ryddes op og skabes nye helhedsløsninger
  • aktivt i forbindelse med ansøgninger og i dialog med kystgrundejere, kommuner og rådgivere at tage initiativ til at intentionerne i strategien forfølges 
  • at være parate til at rådgive og bakke op omkring grundejeres, foreningers og kommuners initiativer og bidrage med strategiens budskaber
Kystdirektoratets medarbejdere står til rådighed for råd og vejledning
Kystdirektoratets medarbejdere står til rådighed for råd og vejledning
Fremadrettet vil vi have endnu større fokus på eventuelle negative effekter af den ansøgte kystbeskyttelse således, at både ansøger og eventuelle naboer er oplyste om forholdene og kan bidrage til den bedste løsning.

Det vil bidrage til, at nye eller forbedringer af eksisterende individuelle kystbeskyttelser tilpasses forholdene på en strækning. Herved opnås gradvist, at individuelle kystbeskyttelser i fællesskab kommer til at fungere som en helhedsløsning for hele strækningen.

...og vejledning

Vi vil arbejde videre på at øge vejledningen af grundejere. Den nødvendige viden skal opsamles og gøres tilgængelig, og de nødvendige støtteredskaber for beslutningstagere skal videreudvikles.

Vi vil gerne sikre, at administrationen af kystbeskyttelsesloven opleves som sammenhængende og smidig af både borgere, rådgivningsfirmaer og andre myndigheder. 
 

Kystbeskyttelsesstrategien vil medføre justeringer i Kystdirektoratets behandling af kystbeskyttelsessager.

I sager om beskyttelse mod erosion vil vi i højere grad se på, at de såkaldte passive konstruktioner som bølgebrydere, høfder og stenkastninger ikke medfører negative virkninger for kyststrækningen nedstrøms. Dette kan f.eks. ske ved kompenserende sandfodring, eller ved at der udelukkende anvendes sandfodring som kystbeskyttelsesmetode. Derudover kan der i nogle tilfælde blive stillet krav om, at kystbeskyttelse på enkelte ejendomme skal tilpasses, så de indgår i en helhedsløsning på strækningen.

I sager om beskyttelse mod oversvømmelse lægger vi vægt på, at anlægget som udgangspunkt ligger så tilbagetrukket fra kysten som muligt. Dermed mindskes den fysiske og visuelle påvirkning af kysten samtidig med, at omkostningerne ved og påvirkningerne af anlægget kan reduceres.   

Du kan læse mere om vores sagsbehandling her, og du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

"...gode helhedsløsninger udvikles gennem rådgivning og samarbejde..."
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark