Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Pulje til diger


Sidst opdateret: 24.4.18
Der er i 2018 oprettet en pulje på 9 mio. kr. til at støtte kommunale såvel som private digeprojekter, som har til formål at beskytte bygninger, infrastruktur og andre værdier mod oversvømmelser fra havet.

Midlerne er således målrettet kommuner og etablerede digelag, som kan søge om del i midlerne til at bygge nye diger eller udvide eksisterende diger. Der kan ikke forventes fuld finansiering, men et tilskud til medfinansiering.

For at komme i betragtning til midlerne, skal du have et digeprojekt, der har opnået tilladelse efter kystbeskyttelsesloven på tidspunktet for ansøgningen. Ansøgningerne om tilskud vil blive færdigbehandlet og tilsagnet givet i indeværende år.

Ansøgningen skal være Kystdirektoratet i hænde senest den 10. juni 2018. Du søger ved at udfylde et digitalt ansøgningsskema, hvor du bliver guidet igennem trin for trin.

Søg her

Læs også mere i "Vejledning for tildeling af puljemidler til digeprojekter i 2018" under filer.

Puljen til diger er et ud af syv natur- og kystprojekter, som regeringen har indgået en aftale om med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at fordele 45 mio. kroner til.

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark