Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

PROCOAST


Sidst opdateret: 28.1.15
I de sidste årtier har forholdene omkring planlægning i kystregionen ændret sig betydeligt. Mange interesser som f.eks. turisme eller miljøbeskyttelse er blevet mere betydningsfulde, og det medført, at der bliver taget forøgede hensyn til disse interesser i forbindelse med regional planlægning. Helsinki Kommissionen (HELCOM, Baltic Marine Environment Commission) har f.eks. formuleret en række anbefalinger om beskyttelse af kystområder og den naturlige kystdynamik. 

Det at komme fra anbefalinger til det praktiske daglige arbejde kan være en lang vej. Og det var på den måde at ideen til PROCOAST-projektet opstod. PROCOAST gik ud på at konvertere HELCOM og VASAB (Visions and Strategies around the Baltic 2010) anbefalingerne til praktiske forvaltningsløsninger for kystområderne i Østersøregionen igennem udvekslingen af erfaringer mellem eksperter fra forskellige lande. 

Projektet blev co-finansieret af EU Kommissionens initiativ INTERREG II C Baltic Sea Region (BSR). Projektpartner var Indenrigsministeriet af Schleswig-Holstein, den svenske provins Västernorrland og Kystdirektoratet. 

Ud fra den overordnede målsætning at udarbejde retningslinjer for at konvertere HELCOM- og VASAB-anbefalingerne til en del af den praktiske planlægningsproces, blev der fastlagt fem delmål: 
  • at bringe repræsentanter fra interesseorganisationer i Østersøregionen sammen med eksperter for Integreret Kystzoneforvaltning, 
  • at udveksle gode og dårlige erfaringer med hensyn til implementeringen af miljøaspekter i planlægningen af baltiske kystregioner, 
  • at udvikle praksisorienterede retningslinjer til implementeringen af miljøaspekter i planlægningen af baltiske kystregioner,
  • at støtte det transnationale samarbejde på området af Integreret Kystzoneforvaltning, og
  • at fremlægge dokumentation omkring Integreret Kystzoneforvaltning for at sikre den bæredygtige udvikling i Østersøregionen fremover. 
Projektet foregik i perioden november 1999 til juni 2001 under ledelse af Indenrigsministeriet af Schleswig-Holstein. 
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark