Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Passagerrettigheder


Sidst opdateret: 7.3.13

Som passager på sørejser har du rettigheder i medfør af EU forordning nr. 1177/2010.

Du har bl.a. ret til:

 • Information om bl.a. forsinkelser og aflysninger.
 • Omlægning af rejsen eller tilbagebetaling af billetprisen, hvis afgangen bliver aflyst eller er forsinket i mere end 90 minutter
 • I visse tilfælde at få forplejning, hvis afgangen bliver aflyst eller er forsinket i mere end 90 minutter
 • Efter nærmere regler og satser at få billetprisen delvis tilbagebetalt, hvis du kommer forsinket frem til dit bestemmelsessted.

Personer med handicap har derudover bl.a. også ret til:

 • Gratis assistance af transportøren eller terminaloperatøren
 • Erstatning for tab af eller skade på bevægelseshjælpemidler

Dine rettigheder i de enkelte tilfælde fremgår nærmere af forordningen, og er også beskrevet i resuméet af passagerrettighederne, som du finder i boksen 'filer' til højre.

I hvilke tilfælde har jeg rettigheder?

Hvis din rejse er omfattet af forordningen, vil du kunne se det gennem opslag om EU-rettighederne i havneterminalen eller på skibet.

For at din rejse er omfattet af forordningen skal du:

 • Rejse fra en EU-havn
 • Rejse til en EU-havn fra et tredjeland, hvis transportøren er fra EU
 • Rejse på et krydstogt fra en EU-havn

Din rejse er ikke omfattet af forordningen, hvis det er med et mindre skib (færre end fire besætningsmedlemmer) eller en tur-båd o.l., ligesom krydstogtspassagerer ikke kan få tilbagebetaling og kompensation ved aflysninger og forsinkelser.

De præcise undtagelser kan ses i forordningen og i resuméet af passagerrettighederne, som du finder i boksen 'filer' til højre.

Hvor skal jeg klage?

Hvis du ikke mener, at du har fået dine rettigheder efter EU-forordningen, skal du først klage skriftligt til rederiet, der stod for transporten eller til terminaloperatøren, hvis det vedrører havneterminalen.
Hvis du ikke har fået svar inden to måneder, eller du ikke er tilfreds med svaret, kan du vælge at gå videre med sagen.

Hvis du ønsker at klage over:

 • Havneterminalen og terminaloperatøren: send din klage til Kystdirektoratet på kdi@kyst.dk
 • Rederiet, der har stået for transporten: send din klage til Søfartsstyrelsen
 • En rejse til en pris af 800 kr. eller derover: send din klage til Forbrugerklagenævnet

 

Du kan kontakte Kystdirektoratet og få tilsendt en klagevejledning/skema.

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark