Analyse af middelvandsstande


Sidst opdateret: 6.11.14
Kystdirektoratet har undersøgt data fra vandstandsmålere i den danske del af Vadehavet for at beskrive langtidsudviklingen af middelvandstandene.

Nogle vandstandsmålere måler ikke de laveste vandstande korrekt, og andre har kun målt i en kort årrække. Disse er udeladt af analysen, der derfor er foretaget på vandstandsmålinger fra Esbjerg og Havneby (Rømø).

Download rapporten i boksen 'Filer' til højre.