Kystdirektoratets udviklingsprogram 1998 - 2001


Sidst opdateret: 16.6.17
I perioden 1998 – 2001 gennemførtes under resultatkontrakten Trafikministeriet og Kystdirektoratet et undersøgelses- og udviklingsprogram, U & U.

Programmets sigte var at forbedre grundlaget for planlægning og projektering af kystbeskyttelsen på Vestkysten og i Vadehavsområdet. Denne kystbeskyttelse indebærer investeringer på ca. 100 mio. kr./år. 

Download herunder en samlet opsummerende rapport over undersøgelses- og udviklingsprogrammet for perioden 1998 - 2001 eller de enkelte rapporter fra programmet.

Tilknyttet fil:    Opsummerende rapport over Kystdirektoratets Undersøgelses- og Udviklingsprogram 1998 - 2001 (2673 Kb)

Undersøgelsesprogram for Skagen

Evaluering af hidtidigt arbejde og fremskrivning af kystudviklingen ved Skagen.
Enkelte tegninger er ikke inkluderet. 
Tilknyttet fil:    Skagen (3652 Kb)

Thyborønundersøgelserne

Et grundigt 25 års check af Thyborønproblematikken.
Enkelte tegninger er ikke inkluderet.  
Tilknyttet fil:    Thyborøn (5859 Kb)

Nourtec 2

Et forsøg med revlefodring på Vestkysten.
Tilknyttet fil:    Nourtec 2 (2930 Kb)

Sedimentanalyse Vestkysten

En rapport om kornstørrelsesfordelingen på langs og på tværs af Vestkysten.
Tilknyttet fil:    Sedimentanalyse (5291 Kb)

Geologisk kortlægning

På strækningen fra Lodbjerg til Blåvandshuk.
Bilag ikke inkluderet.
Tilknyttet fil:    Geologisk kortlægning (783 Kb)

Sedimentbudget Vestkysten

Beregninger af sedimentbudget og -transport fra Skagen til Blåvandshuk.
Læs rapporten her.
Tilknyttet fil:    Sedimentbudget (3788 Kb)

Sedimentomsætning offshore

Vurderingen af behovet for fodringer er betinget af flytningen af sand offshore. 
Læs rapporten her.
Tilknyttet fil:    Sedimentomsætningoffshore (11710 Kb)

Operativ sedimenttransport

Et operativt beregningssystem til vurdering af den øjeblikkelige sandtransport på Vestkysten.
Læs rapporten her.
Tilknyttet fil:    Operativ sedimenttransport (707 Kb)

Naturligt referenceområde

Et projekt der har til formål at øge kendskabet til den morfologiske udvikling på strækninger uden kystbeskyttelse.
Læs rapporten her
Tilknyttet fil:    Naturligt referenceområde (2062 Kb)

Digernes sikkerhedsniveau

En rapport der undersøger sikkerhedsniveauet på de Syd- og Sønderjyske diger.
Læs rapporten her.
Tilknyttet fil:    Digernes sikkerhedsniveau (1724 Kb)

Morfologisk udvikling i Vadehavet

Hvilken betydning har en eventuel opgrunding eller erosion for digesikkerheden i Vadehavet?
Læs rapporten og se kort her.

Lave bølgebrydere

En manual for etablering af lave bølgebrydere både på Vestkysten samt i de indre farvande.
Læs rapporten her.
Tilknyttet fil:    Lave bølgebrydere (8603 Kb)

Fodring og bypass

Fodring og bypass på indre kyster.En rapport om erfaringer vedr. sandfodring på de indre danske kyster.
Læs rapporten her.
Tilknyttet fil:    Fodring og bypass (2668 Kb)