Retningslinjer for aktiv informationspligt


Sidst opdateret: 6.10.14

Kystdirektoratets retningslinjer for aktiv informationspligt

I medfør af lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen, skal en forvaltningsmyndighed på myndighedens hjemmeside give borgerne information om sin virksomhed, jf. lovens § 17, stk. 1. Forvaltningsmyndigheden skal desuden fastsætte retningslinjer vedrørende den nævnte informationspligt, jf. lovens § 17, stk. 2.

På den baggrund har Kystdirektoratet fastsat følgende retningslinjer:

1. På Kystdirektoratets hjemmeside www.kyst.dk skal følgende information fremgå:

2. På Kystdirektoratets hjemmeside www.kyst.dk skal fremgå følgende links:

3. De nævnte oplysninger ajourføres løbende, således at det sikres, at de pågældende oplysninger på ethvert tidspunkt fremstår retvisende.

4. Retningslinjerne er gældende fra den 1. januar 2014.