Fællesaftale Skagen 2014-2018


Sidst opdateret: 20.10.14

Aftalen mellem Frederikshavn Kommune og Kystdirektoratet beskriver, hvordan kystbeskyttelsen planlægges udført på strækningen øst for Skagen.

Aftalen indeholder også information om, hvordan kysten forventes at ville udvikle sig i den kommende fem-årige periode.

Selve kystbeskyttelsen udføres primært med sandfodring i større eller mindre mængder på strækningen.