Statusrapport på kysten mellem Lodbjerg og Nymindegab 2013


Sidst opdateret: 2.10.14

Statusrapporten er et resultat af den evaluering, der er foretaget af kystbeskyttelsen, der er udført gennem Fællesaftalen mellem Kystdirektoratet og de involverede kommuner på strækningen mellem Lodbjerg i nord og Nymindegab i syd for perioden 2009 til og med 2013.

Fodringsindsatsen i perioden beskrives, og herefter gøres status over effekten af indsatsen i forhold til de kysttekniske udfordringer på strækningen.