Fællesaftale Blåvand 2014-2018


Sidst opdateret: 20.10.14

Fællesaftale Blåvand 2014-2018

Der blev i 2011 indgået en Fællesaftale om kystbeskyttelse ved Blåvand i 2012 mellem Varde Kommune og Staten v/Kystdirektoratet. Fællesaftalen danner grundlag for nærværende oplæg til Fællesaftale om kystbeskyttelse ved Blåvand i den kommende Fællesaftaleperiode 2014-18.   
 

Formålet med aftalen er at sikre, at kystbeskyttelsen planlægges og udføres, så kystlinjen ikke rykker ukontrolleret tilbage i landet, og at området sikres mod oversvømmelse og digegennembrud.

Download aftalen i boksen "Filer".