Metode til fremskrivning af oversvømmelsesomfang ved stormflod


Sidst opdateret: 28.2.17

Geodatastyrelsen, Kystdirektoratet og DTUSpace har udviklet en metode til simulering af fremtidigt oversvømmelsesomfang i forbindelse med stormflodshændelser. Metoden tager udgangspunkt i tidsserier af GPS målinger, vandstandsmålinger, præcisionsnivellementer af fikspunkter og Danmarks Højdemodel.

Download rapporten i boksen 'Filer'.