Når du bliver en af os


Sidst opdateret: 17.3.17
Det er vigtigt for os, at nye medarbejdere fra starten føler, at de gør en forskel.
Vi laver individuelle introduktionsprogrammer, så alle nye medarbejdere hurtigt bliver introduceret til Kystdirektoratet som arbejdsplads og til de faglige opgaver, som jobbet indebærer. Introduktionsprogrammet indeholder konkrete arbejdsopgaver, som giver medarbejderen mulighed for at prøve kræfter med de primære krav i jobbet.
Vi bruger mentorordninger, som ikke alene skal hjælpe med praktiske forhold, men som også skal sikre, at den nye medarbejder integreres socialt og kulturelt på arbejdspladsen.