Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Tryghedsundersøgelse


Sidst opdateret: 3.2.14

Tryghed mod oversvømmelse

Kystdirektoratet har i 2005 og i 2010 undersøgt, hvor trygge borgerne langs den jyske vestkyst føler sig i forhold til oversvømmelse fra havet. Undersøgelserne blev udført som et samarbejdsprojekt mellem Kystdirektoratet og Fødevareøkonomisk Institut, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, der har stor ekspertise indenfor spørgeskemaundersøgelser.

Der blev i 2005 udsendt 1500 spørgeskemaer, og i 2010 blev der sendt 1891 spørgeskemaer ud, hvoraf henholdsvis 76 % og 53 % blev besvaret.

De to undersøgelser er gennemført på samme teoretiske grundlag, ved anvendelse af de samme statistiske analysemetoder og for de samme fem delområder langs Vestkysten, dvs. fra Lodbjerg i nord til Nymindegab i syd. De to undersøgelser er derved umiddelbart sammenlignelige og ved at sammenholde de to hold svar, er der kommet mange spændende resultater.

Resultaterne viser bl.a., at borgerne i 2010 har en højere risikoopfattelse af oversvømmelse i forhold til 2005, samtidig med at de oplever en mindre risiko for oversvømmelse af egen bolig. Alle resultaterne for de to undersøgelser kan læses i rapporterne i boksen 'Filer' til højre.

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark