Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Tilladelse til anlæg ud for Snekkersten Havn (2 flydebroer og en slæberampe), matr.nr. 46 og 53 Snekkersten By, Egebæksvang, Helsingør Kommune

10. april 2019

Kystdirektoratet har givet tilladelse til flydebro, flydeponton og slæberampe ud for Snekkersten Havn i det område som betegnes lagunen, på de vilkår som fremgår af afgørelsen. Tilladelsen er samtidig lovliggørelse af disse forhold.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Etablering af anlæggene på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til sagsbehandler, Thomas Larsen, e-mail: tla@kyst.dk, tlf. 91 35 74 42. Venligst henvis til sagsnummer 18/03098.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark