Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Kystdirektoratet tilladelse til renovering af Årøsund Lystbådehavn med moleafslutning, matr. 791, Hajstrup, Øsby Aarøsund Havn 28, 6100 Haderslev, Haderslev Kommune

8. april 2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til renovering af Årøsund Lystbådehavn med moleafslutning, matr. 791, Hajstrup, Øsby Aarøsund Havn 28, 6100 Haderslev, Haderslev Kommune.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Renovering af arealer i lystbådehavne, der er beliggende på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 1 og 4 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Afgørelsen kan ses under menupunktet ’filer’.

Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til sagsbehandler, Nikolaj Michelsen, e-mail: nim@kyst.dk, tlf. 91 33 84 26. Venligst henvis til sagsnummer: 19/00226Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark