Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Tilladelse til etablering af anlæg på søterritoriet i form af en forbindelsestunnel, ankomstplatforme, uddybning mv. i Hundested Havn

2. april 2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af anlæg i Hundested Havn matr. 1p ig matr. 1cg, ved Isefjorden 4, Hundested.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Etablering af adgangsbroer kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2 og 4 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Afgørelsen kan ses under menupunktet ’filer’.

Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til sagsbehandler, Nikolaj Michelsen, e-mail: nim@kyst.dk, tlf. 91 33 84 26. Venligst henvis til sagsnummer: 18/02614.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark