Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring - Ansøgning om tilladelse til tangdyrkningsanlæg, syd for Kysing Næs, Odder Kommune

15. marts 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til forlængelse af tangdyrkningsanlæg, syd for Kysing Næs, Odder Kommune.

Der søges alene om udlægning af to langliner a 220 m indenfor de fire ydermarkeringer.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i nærheden af marine Natura 2000-områder. Der er derimod kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Ansøgningsmaterialet kan ses under menupunktet "Filer".

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest fredag den 12. april 2019.

Spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Anne Villadsgaard, e-mail: avi@kyst.dk eller tlf.: 91 33 84 25. Venligst opgiv sagsnummer 18/00493.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark