Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring - Ansøgning om tilladelse til etablering af 3-årigt tangdyrkningsanlæg, syd for Endelave, Hedensted Kommune

15. marts 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af et 3-årigt forsøgsanlæg til tangdyrkning, syd for Endelave, Hedensted Kommune.

 

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

 

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

 

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted ca. 1 km syd for nærmeste Natura  2000-område (nr. 56: Horsens Fjord, havet øst for og Endelave). Der er desuden kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

 

Ansøgningsmaterialet kan ses under menupunktet "Filer".

 

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest fredag den 12. april 2019.

 

Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Anne Villadsgaard, e-mail: avi@kyst.dk eller tlf.: 91 33 84 25. Venligst opgiv sagsnummer 18/02560.

 Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark