Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Tilladelse til etablering af kriblekrablebro ud for matr. 16ig, Østerlavet, Malling, Norsmindevej 219 Malling, Århus Kommune

15. marts 2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af en kriblekrablebro ud for matr. 16ig, Østerlavet, Malling, Norsmindevej 219 Malling, Århus Kommune

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet.

Etablering af adgangsbroer kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Afgørelsen kan ses under menupunktet ’filer’.

Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til sagsbehandler, Nikolaj Michelsen, e-mail:

nim@kyst.dk, tlf. 91 33 84 26. Venligst henvis til sagsnummer: 18/03074.Filer
 
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark