Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring - Ansøgning om tilladelse til etablering af tangdyrkningsanlæg, ved Rørvig Havn, Odsherred Kommune

6. marts 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af et tangdyrkningsanlæg, ved Rørvig Havn, Odsherred Kommune. 

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000-område nr. 153: Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig.

Ansøgningsmaterialet kan ses under menupunktet "filer".

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest onsdag den 3. april 2019.

Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Anne Villadsgaard, e-mail: avi@kyst.dk eller tlf.: 91 33 84 25. Venligst opgiv sagsnummer 18/02062.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark