Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Tilladelse til bypass/nyttiggørelse til kystfodring af rent oprensningssediment ved Løkken Læmole ophalingsplads, Hjørring Kommune

27. februar 2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til årlig bypass/nyttiggørelse til godkendte kystfodringsprojekter af op til 5.000 m3 rent oprensningssediment fra ophalingspladsen ved Løkken Læmole, Hjørring Kommune.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Afgørelsen kan ses under menupunktet ’filer’.

Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til Kystdirektoratet, mail: kdi@kyst.dk. Venligst henvis til sagsnummer 18/03389.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark