Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring - Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse på strækningen Lodbjerg - Nymindegab, Lemvig og Ringkøbing-Skjern Kommune

25. februar 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse på strækningen Lodbjerg - Nymindegab, Lemvig og Ringkøbing-Skjern Kommune  

Kystbeskyttelse er i form af to placeringer med kystnær fodring samt en, der består af strandfodring. I Lemvig Kommune ansøges der om en enkelt kystnær fodring og i Ringkøbing-Skjern ansøges der om en kystnær fodring, samt en strandfodring.

De nærmere placeringer kan ses på kortet i ansøgningsmaterialet.  

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 3, stk. 1 og § 3 stk. 5 ( LBK. nr. 57 af 21. januar 2019).

Vi skal i forbindelse med sagsbehandlingen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Det skal bemærkes, at det skema som er udfyldt og vedlagt ansøgningen er udtryk for ansøgers vurdering og oplysninger, til brug for Kystdirektoratets VVM-screening. Kystdirektoratet har endnu ikke VVM-screenet projektet. 

Ansøgningsmaterialet kan findes under menupunktet 'filer'.

Høringssvar bedes indsendt til nim@kyst.dk senest mandag den 11. marts 2019 med sagsnummer 19/00537 som reference.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark