Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring – Ansøgning om bypass af rent oprensningssediment fra Korsør Lystbådehavn, Slagelse Kommune

13. februar 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af i alt 8.000 m3 rent oprensningssediment årligt fra Korsør Lystbådehavn .

Korsør Lystbådehavn søger om tilladelse til by-pass af materialer fra de tre områder markeret i ansøgningsmaterialet.

Materialet søges by-passet nedstrøms (syd) havnen.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 b, stk. 1 nr. 1 (LBK nr. 57 af 21/01/2019). Det påtænkes at følge Miljøstyrelsens anbefaling om at give en 5-årig tilladelse.

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Det kan oplyses, at projektet ligger inden for Natura 2000-områder nr. 116 Centrale Storebælt.

Ansøgningen kan ses under menupunktet ´filer´.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest onsdag den 13. marts 2019.  

Spørgsmål til ansøgningen sendes til Kystdirektoratet på kdi@kyst.dk. Venligst opgiv sagsnummer 19/00187.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark