Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring – Ansøgning om bypass af rent oprensningssediment fra Mou Havn, Aalborg Kommune

11. februar 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af i alt 1.500 rent oprensningssediment årligt fra indsejling og ydre bassin Mou Havn.

Mou Havn søger om en 5-årig tilladelse til oprensning og bypass af 1.500 m3 sediment pr. år fra havnens ydre bassin samt indsejlingsområde. Materialet søges bypasset nedstrøms havnen (øst for havnen).

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 b, stk. 1 nr. 1 (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Det kan oplyses, at projektet ligger udenfor Natura 2000-områder.

Ansøgningen kan ses under menupunktet ´filer´.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest mandag den 11. marts 2019.  

Spørgsmål til ansøgningen sendes til Kystdirektoratet på kdi@kyst.dk. Venligst opgiv sagsnummer 19/00415.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark