Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Tilladelse til bypass af rent oprensningssediment fra sejlløbet til Fanø (Slunden og Fanø Lo), Fanø Kommune

25. januar 2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til årlig bypass af op til ca. 50.000 m3 rent oprensningssediment fra sejlløbet til Fanø (Slonden og Fanø Lo), Fanø Kommune. Der mø højst foretages bypass af 150.000 m3 fordelt over en 5-årige pariode.  

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Afgørelsen kan ses under menupunktet ’filer’.

Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til sagsbehandler Anni Lassen, mail: anl@kyst.dk eller tlf. 9133 8422 . Venligst henvis til sagsnummer 18/02781.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark