Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring: Ansøgning om bypass af rent oprensningssediment ved Thyborøn Havn, Nordre mole, Triple Nine og Sydhavn, Lemvig Kommune

24. januar 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af i alt 55.000 m3 rent oprensningssediment fra henholdsvis Nordre mole, Triple Nine i industrihavnen og Sydhavn, Lemvig Kommune.

I forbindelse med en havneudvidelse på Thyborøn Havn skal der foretages oprensning og uddybning af sediment i tre områder på havnen. Syd for Thyborøn Lystbådehavn, vil der være behov for at uddybe en mængde på 30.000 m3, området bag Nordre Mole, vil der være behov for at uddybe 4.000 m3, mens der i området i Sydhavn ved Triple Nine, vil være behov for at uddybe 20.000 m3. Det vurderes, at der i alt skal uddybes ca. 55.000 m3, hvoraf ca. 45.000 m3 vurderes at kunne bypass mens de resterende 10.000 m3 skal deponeres i havnens spulefelt. Idet der er nogle usikkerheder med hensyn til mængderne ansøges der om bypass tilladelse på op til 55.000 m3. Det vurderes at materialet fra området ved lystbådehavnen og Nordre Mole består af sand mens materialet fra Triple Nine består af havneslam (der deponeres), sand og ler. Al havneslam vil blive oprenset og deponeret i havnens spulefelt, uddybningsmaterialet søges .

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 b, stk. 1 nr. 1 (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Det kan oplyses, at projektet ligger lige uden for Natura 2000-område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø.

Ansøgningen kan ses under menupunktet ´filer´.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest torsdag den 21. februar 2019. 

Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Anni Lassen, mail: anl@kyst.dk eller tlf.: 9133 8422. Venligst opgiv sagsnummer 18/03353.

  Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark