Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring: Ansøgning om bypass af rent sediment fra Grådyb, Esbjerg

23. januar 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til højeste årlig bypass af 1,5 mil. m3 rent oprensningssediment fra Grådyb ved Esbjerg.

Ansøgning om bypass skal ses som erstatning for en fornyelse af den eksisterende klaptilladelse, samt tilladelse til at foretage bypass på Våde Bjælke.

 Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 b, stk. 1 nr. 1 (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Det kan oplyses, at projektet ligger i tilknytning til Natura 2000-område nr. 89 ”Vadehavet”.

Ansøgningen kan ses under menupunktet 'filer'.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 20. februar 2019.

Spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Thomas Larsen, e-mail: tla@kyst.dk, tlf. 91 35 74 42. Venligst henvis til sagsnummer 18/03382.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark