Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Tilladelse til forsøgsprojekt med trykudligningsrør som kystbeskyttelse mellem matr. nr. 4cu Råbjerg Ejerlav, Råbjerg til matr. nr. 14es Skagen Markjorder (fra Skiveren til Skagen Klitplantage), Frederikshavn Kommune

17. december 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til forsøgsprojekt med trykudligningsrør som kystbeskyttelse mellem matr. nr. 4cu Råbjerg Ejerlav, Råbjerg til matr. nr. 14es Skagen Markjorder (fra Skiveren til Skagen Klitplantage), Frederikshavn Kommune.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har truffet afgørelse efter kystbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, jf. § 3 c, stk. 3 og § 3 stk. 5 (LBK nr. 78 af 19. januar 2017 som ændret ved lov nr. 720 af 8. juni 2018).

Tilladelsen kan findes under menupunktet 'filer'.

Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk) med sagsnummer 18/3045 som reference.

 Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark