Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring – Ansøgning om tilladelse til terrænændring i form af saltvandsindtag på matr. nr. 14u, Skagen Markjorder, Frederikshavn Kommune

6. december 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til en terrænændring i form af saltvandsindtag på matr. nr. 14u, Skagen Markjorder, Frederikshavn Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 3 (LBK nr. 78 af 19. januar 2017, som ændret ved lov nr. 720 af 8. juni 2018).

Vi skal samtidig vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Ansøgningsmaterialet kan ses under menupunktet ”filer”.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest torsdag den 3. januar 2019.

Spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler Britt Gadsbølle Larsen på bga@kyst.dk eller tlf. 20 84 17 61. Venligst oplys sagsnr. 17/00492.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark