Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Tilladelse til kajnært opfyld ud for matrikel nummer 927u Nyborg Byggrunde. Nyborg Havn

19. november 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til kajnært opfyld med ca. 50000 m 3 sand og ca. 4000 m 3 ral.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet.

Ansøgningen er indsendt af Sweco Danmark på vegne af DSB Ejendomme.

Etablering af sandopfyld på søterritoriet og forstrand kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2 og stk. 3, nr. 2 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 78 af 19/01/2017 som ændret ved lov nr. 720 af 8. juni 2018).

Afgørelsen kan ses under menupunktet ’filer’.

Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til sagsbehandler, Nikolaj Michelsen, e-mail: nim@kyst.dk, tlf. 91 33 84 26. Venligst henvis til sagsnummer 18/02230.

 Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark