Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Tilladelse til sandopfyld på forstranden ud for Vilhelmsvej, Reersø, matr.nr. 5d Reersø By, Kirke Helsinge

8. oktober 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til strandopfyld på forstranden ud for Vilhelmsvej, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet.

Ansøgningen er indsendt af Reersø Lokalråd og projektet vedrører areal ejet af Kalundborg Kommune.

Etablering af sandopfyld på søterritoriet og forstrand kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2 og stk. 3, nr. 2 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 78 af 19/01/2017 som ændret ved lov nr. 720 af 8. juni 2018).

Afgørelsen kan ses under menupunktet ’filer’.

Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til sagsbehandler, Thomas Larsen, e-mail: tla@kyst.dk, tlf. 91 35 74 42. Venligst henvis til sagsnummer 18/01055.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark