Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Orientering om tilladelse til erosionsbegrænsende foranstaltninger ud for matr. 46l, Bredballe By, Bredballe, beliggende Strandvejen 114, Vejle Kommune

8. oktober 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af erosionsbegrænsende foranstaltning i form af udlagt ralpudesikring ved eksisterende udløb, på de vilkår som fremgår i ansøgningen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ansøgningen er indsendt og håndteret af Niras A/S.

I denne tilladelse betegnes det ansøgte som anlægget.

Ansøgningen og bilag til ansøgningen findes under menupunktet "filer".

Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til sagsbehandler, Thomas Larsen, e-mail: tla@kyst.dk, tlf. 91 35 74 42. Venligst henvis til sagsnummer 17/02735.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark