Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Tilladelse til udløbsledning ved Skagen Renseanlæg, samt geotekniske boringer - ud for Buttervej, Skagen.

5. oktober 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af ny udløbsledning på 400 meter, samt geotekniske boringer på søterritoriet, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ansøgningen er indsendt og håndteret af COWI A/S.

Etablering af udløbsledning og geotekniske boringer på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, f. § 16 a, stk. 1, nr. 2 og 4, samt stk. 3, nr. 1 og 2, i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 78 af 19/01/2017 som ændret ved lov nr. 720 af 8. juni 2018).

Afgørelsen kan ses under menupunktet ’filer’.

Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til sagsbehandler, Thomas Larsen, e-mail: tla@kyst.dk, tlf. 91 35 74 42. Venligst henvis til sagsnummer 18/00527.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark