Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Tilladelse til etablering af fugleø i Nissum Fjord, syd for Thorsminde, Holstebro Kommune

19. september 2018

Kystdirektoratet har på baggrund af klager over vores afgørelse dateret den 22. januar 2018, samt et supplerende notat fra ansøger, valgt at genoptage vores afgø- relse til fornyet behandling.

Denne afgørelse træder derfor i stedet for vores afgørelse dateret den 22. januar 2018.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere en fugleø i Nissum Fjord, syd for Thorsminde, ud for matr. 190, Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum, Holstebro Kommune, på de vilkår som fremgår af ansøgningen. Ansøgningen kan ses under menupunktet "filer".

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet.

Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Anne Villadsgaard, mail: avi@kyst.dk eller tlf.: 9133 8425. Venligst opgiv sagsnummer 16/05658.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark