Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Tilladelse til kystbeskyttelse i form af betonmur på matr. nr. 312 Kollund, Bov, beliggende Molevej 23, 6340 Kollund, Aabenraa Kommune

29. august 2018

Kystdirektoratet meddeler hermed tilladelse efter kystbeskyttelsesloven til kystbeskyttelse i form af en betonmur  på matr. nr. 312 Kollund, Bov, beliggende Molevej 23, 6340 Kollund, Aabenraa Kommune.

Afgørelsen kan ses under menupunktet ”filer”.

Spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen kan rettes til sagsbehandler Britt Gadsbølle Larsen på bga@kyst.dk eller tlf. 20 84 17 61. Venligst henvis til sagsnr. 17/01061.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark