Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring – Ansøgning om bypass af rent oprensningssediment fra indsejlingen til Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn, Norddjurs Kommune

23. august 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af rent oprensningssediment fra indsejlingen til Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn, Norddjurs Kommune.

Der søges om en årlig oprensning og bypass på ca. 15.000 m3. Det oprensede sediment ønskes bypasset vest for indsejlingen.  

Havnen har brug for oprensning af indsejlingen. Oprensningsmaterialet består af rent sand som havet har flytte tilbage til indsejlingen.

Arbejdsbeskrivelse:
Sandet graves op med et fartøj hvor der er en gravemaskine. Sandet vil blive lagt på den vestlige side af indsejlingen. Perioden hvor der flyttes sand fra indsejling vil være om foråret. Det forventes, at der årligt opgraves mellem 12.000 til 15.000 m3 pr. år. 

Kystdirektoratet behandler ansøgningen om bypass efter kystbeskyttelseslovens §16b stk. 1 nr. 1 (LBK nr. 78 af 19/01/2017). Der påtænkes at lave en 10-årige tilladelse i henhold til praksis.

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt ligger i Natura 2000-område nr. 245, Aalborg Bugt, østlig del.

Ansøgningen kan ses under menupunktet ´filer´.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest torsdag den 20. september 2018.  

Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Anni Lassen, mail: anl@kyst.dk eller tlf.: 9133 8422. Venligst opgiv sagsnummer 18/02036.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark