Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Tilladelse til opfyld i forbindelse med byomdannelse ud for matr.nr.405a Middelfart Bygrunde - Middelfart (Nyhavn 2 / Kulturøen)

15. august 2018
Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til, at der i forbindelse med byomddannelse i området Nyhavn 2 og Kulturøen opfyldes og ændres på udformningen af bassin, herunder etablering af broværker, på de vilkår somfremgår af afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet.

Afgørelsen kan ses under menupunktet ”filer”.

Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til sagsbehandler, Thomas Larsen, e-mail: tla@kyst.dk, tlf. 91 35 74 42. Venligst henvis til sagsnummer 17/00555.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark