Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring-ansøgning om bypass af rent oprensningssediment fra sejlrenden ind til Ringkøbing Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune

7. august 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af rent oprensningssediment fra sejlrenden ind til Ringkøbing Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der søges om samlet bypass mængde på 15.000 m3 rent sediment fordelt over 5 år. Der ønskes en årlig oprensnings- og bypass mængde på højest 6.000 m3 pr år. Det oprensede sediment ønskes bypasset langs sejlrende.  

Havnen har tidligere haft en klaptilladelse i forbindelse med oprensningen af sejlrenden. Det er denne klaptilladelse der nu ønskes ændret til en bypass tilladelse. Bypass området svarer til dem tidligere klapplads.

Sejlrenden til Ringkøbing Havn sander jævnligt til på grund af den naturlige sedimentvandring i området. Derfor har Havnen årligt brug for at oprense sejlrenden. Ringkøbing Havn har over en længere årrække haft en flerårig tilladelse til at klappe dette materiale på en klapplads der ligger umiddelbart syd for sejlrenden. Der er dermed tale om ”bypass” af materialet, så det får mulighed for at blive transporteret videre ned langs kysten, svarende til den bane det ville have haft, hvis det ikke var blevet fanget i sejlrenden.

 Kystdirektoratet behandler ansøgningen om bypass efter kystbeskyttelseslovens §16b stk. 1 nr. 1 (LBK nr. 78 af 19/01/2017). Der påtænkes at lave en 10-årige tilladelse i henhold til praksis.

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt ligger udenfor Natura 2000-område. Projektet er placeret cirka 2,5 km nordvest for nærmeste Natura 2000 nr. 62 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen.

Ansøgningen kan ses under menupunktet ´filer´.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest tirsdag den 4. september 2018.  

Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Anni Lassen, mail: anl@kyst.dk eller tlf.: 9133 8422. Venligst opgiv sagsnummer 18/01916.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark