Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Tilladelse til bypass og/eller nyttiggørelse af oprenset sediment fra Hirtshals Havn

16. juli 2018
Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage bypass og/eller nyttiggørelse med op til 500.000 m3/år rent sand fra indsejlingen til Hirtshals Havn, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.
 
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.
 
Spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen kan rettes til sagsbehandler, Thomas Larsen, e-mail: tla@kyst.dk, tlf. 91 35 74 42. Venligst henvis til sagsnummer 17/03147.
 


Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark