Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring: Ansøgning om kystbeskyttelse på matr. 42ct Vandflod By, Oksby, Varde Kommune (Hvidbjerg Strandvej 41-93, 6857 Blåvand)

10. juli 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om lovliggørende tilladelse til højvandsbeskyttelse på matr. nr. 42ct Vandflod By, Oksby, Varde Kommune. Højvandsbeskyttelse består af dige, mur og klitter. Der sikres mod en oversvømmelse til 3,9 m DVR90, hvilket svarer til en 50-års vandstand (højvandstatistik 2017).

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16, stk. 1, nr. 1 (LBK nr. 78 af 19. januar 2017, jf. lov nr. 46 af 23. januar 2018).

Vi skal i forbindelse med sagsbehandlingen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).

Ansøgningsmaterialet kan findes under menupunktet 'filer'.

Høringssvar bedes indsendt til kdi@kyst.dk senest tirsdag den 7. august 2018 med sagsnummer 16/05206 som reference. 

Spørgsmål til ansøgningen kan indsendes til kdi@kyst.dk med sagsnummer 16/05206 som reference.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark