Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Tilladelse til etablering/forstærkning af dige omkring FMC Cheminova på matr. 1a og 1ø, den nordlige del, Harboøre, Lemvig kommune

10. juli 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere/forstærke dige m.v. omkring FMC Cheminova på matr. 1a og 1ø, den nordlige del, Harboøre, Lemvig

Kommune, på de vilkår som fremgår nedenfor. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Etablering og forstærkning af diger til oversvømmelsesbeskyttelse kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 78 af 19. januar 2017, jf. lov nr. 46 af 23. januar 2018).

Afgørelserne kan ses under menupunktet ’filer’.

Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til sagsbehandler Lars Erik Olsen, e-mail: lao@kyst.dk eller tlf.: 20 86 52 13. Venligst opgiv sagsnummer 17/01949.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark