Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Tilladelse til opfyld og spuns i forbindelse med etablering af Stigsborg Havnefront, matr.nr. 1ee og 1fl Nørresundby Markjorde

21. juni 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til projektet Stigsborg Havnefront, på de vilkår som fremgår nedenfor. I projektet indgår en fremrykning af den eksisterende kystlinje, samt spuns af et mindre område.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet.

Tilladelsen kan ses under menupunktet "filer".

Etablering af opfyld med afsluttende stenkastning, samt spuns på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 1 og 2 og § 16, stk. 1, nr. 1 og 2, i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 78 af 19/01/2017).

Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til sagsbehandler, Thomas Larsen, e-mail: tla@kyst.dk, tlf. 91 35 74 42. Venligst henvis til sagsnummer 16/05424.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark