Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Tilladelse til slæbesteder ud for matr.1cs og 1cq Yderby By, Odden, Grundejerforeningen Guldkysten, Odsherred Kommune

20. juni 2018

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende tilladelse til to slæbesteder ud for matr.1cs og 1cq Yderby By, Odden, Odsherred Kommune, på de vilkår som fremgår i ansøgningen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Tilladelsen kan ses under menupunktet "filer".

Etablering af slæbesteder på søterritoriet, samt på strandbredder og andre kyststrækninger, kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2, og §16, stk. 1, nr. 1, i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 78 af 19/01/2017).

Spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen kan rettes til sagsbehandler, Lotte Beck Olsen, e-mail: lbo@kyst.dk eller tlf.: 91 33 84 32. Venligst opgiv sagsnummer 17/02513.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark