Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Tilladelse til etablering af slæbested ud for matr.59c, Båring By, Asperup, beliggende Molevej 7, Middelfart Kommune

20. juni 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af slæbested ud for matr.59c, Båring By, Asperup, beliggende Molevej 7, Middelfart Kommune, på de vilkår som fremgår i ansøgningen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Tilladelsen kan ses under menupunktet "filer".

Etablering af slæbested på søterritoriet, samt på strandbredder og andre kyststrækninger, kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2 og §16, stk. 1, nr. 1, i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 78 af 19/01/2017).

Spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen kan rettes til sagsbehandler, Lotte Beck Olsen, e-mail: lbo@kyst.dk eller tlf.: 91 33 84 32. Venligst opgiv sagsnummer 18/00340.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark