Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Tilladelse til slæbested ud for matr.12cq, Yderby By, Odden, Grundejerforeningen Skollehøj, Odsherred Kommune

18. juni 2018

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende tilladelse til slæbested ud for matr.12cq Yderby By, Odden, Odsherred Kommune, på de vilkår som fremgår af tilladelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Tilladelsen kan ses under menupunktet ”filer”.

Etablering af slæbesteder på søterritoriet, og på strandbredden og andre kyststrækninger, kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2, og § 16, stk. 1, nr. 1, i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 78 af 19/01/2017).

Spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen kan rettes til sagsbehandler, Lotte Beck Olsen, e-mail: lbo@kyst.dk eller tlf.: 91 33 84 32. Venligst opgiv sagsnummer 18/00575.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark