Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Tilladelse til tre fortøjningspæle ud for matr.20aa, Diernæs By, Diernæs, beliggende Ny Holstensprøve 6, Faaborg-Midtfyn Kommune

14. juni 2018

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende tilladelse til tre fortøjningspæle ud for matr.20aa, Diernæs By, Diernæs, beliggende Ny Holstensprøve 6, Faaborg-Midtfyn Kommune, på de vilkår som fremgår af tilladelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Etablering af fortøjningspæle på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 78 af 19/01/2017).

Afgørelsen kan ses under menupunktet ’filer’

Spørgsmål eller bemærkninger til ansøgning kan rettes til sagsbehandler, Lotte Beck Olsen, e-mail: lbo@kyst.dk eller tlf.: 91 33 84 32. Venligst opgiv sagsnummer 16/05617.


Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark