Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Tilladelse til regnvandsudløb ud for matr.nr. 386a Rudkøbing Bygrunde - ud for Bellevue 6

14. maj 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablering af regnvandsudløb, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Ansøgning er indsendt og håndteret af Rambøll.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Afgørelsen kan ses under menupunktet ’filer’.

Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til sagsbehandler, Thomas Larsen, e-mail: tla@kyst.dk, tlf. 91 35 74 42. Venligst henvis til sagsnummer 18/00252.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark