Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Tilladelse til bypass af rent oprensningssediment fra sejlrenden til Næstved Havn i Karrebæk Fjord

14. maj 2018
Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage bypass med op til 28.000 m3/år rent oprensningssediment årligt fra områderne N1, N2 og N3 i Karrebæksminde Fjord (jf. kortbilag 1), på de vilkår som fremgår i afgørelsen.
 
Ansøgningen er indsendt og håndteret af Orbicon A/S.
 
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.
 
Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til sagsbehandler, Thomas Larsen, e-mail: tla@kyst.dk, tlf. 91 35 74 42. Venligst henvis til sagsnummer 17/03677.
 
 


Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark